LAPPEENRANNAN AUTOMUSEO
ETELÄ - KARJALA

Aukioloajat
Museo on suljettu vuodelta 2019
Kiitos kaikille kävijöille
Avaamme jälleen 2020 keväällä

Yhteystiedot
Tapavainolantie 18
53850 Lappeenranta Finland

info@lappeenrannanautomuseo.fi

Puhelin: 050 3398860

Käy facebook sivuillamme

Yhdistyksen säännöt
 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Automuseo Etelä-Karjala ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

 2. Yhdistyksen tarkoituksena on:
  Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä sekä ylläpitää harrastusta suomalaisen autoilun historiaan ja sen kehitysvaiheisiin sekä lisätä suomalaisen autoiluhistorian tunnettavuutta sekä edistää nuorten kiinnostusta erilaisiin kulkupeleihin ja turvallisiin liikennetapoihin.
  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää automuseota, järjestää näyttely ja kokoustilaisuuksia, sekä retki- ja opintomatkoja. Yhdistys korjaa, rakentaa, entisöi vanhoja historiallisia autoja museon näyttelyihin.
  Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää myyjäisiä, näyttelyitä, illanistujaisia sekä voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
  Yhdistys voi lisäksi järjestää keräyksiä, sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

 3. Jäsenet
  Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 18-vuotias henkilö. Jota 2 varsinaista jäsentä suosittelee.
  Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö.

 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
  Jäsenellä on oikeus erota ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti. Jäsen voidaan erottaa jäsenmaksun laiminlyönneistä tai yhdistyslaissa mainitulla perusteella.

 5. Liittymis- ja jäsenmaksu
  Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävä liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous.

 6. Hallitus
  Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä 2 jäsentä.
  Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai vähintään kahden jäsenen pyynnöstä ja on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä ja puheenjohtaja on paikalla.

 7. Yhdistyksen nimenkirjoittaminen
  Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

 8. Tilikausi ja tilintarkastus
  Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi ja erikseen valittavien tilintarkastajien/toiminnantarkastajien on annettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 9. Yhdistyksen kokoukset
  Vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä Tammi-Helmikuun aikana.
  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse. Kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.
  Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

 10. Vuosikokous.
  Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • avaus

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja

 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • hyväksytään työjärjestys

 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto

 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 2 hallituksen jäsentä

 • valitaan 1-2 tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja 1-2 varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa

 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan vuosikokouksessa ja vain mikäli kaksi kolmannesta (2/3) annetuista äänistä puoltaa päätöstä.
  Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

© Risto J. Hyvärinen